A Fehérbarátok köszöntenek! 

 

Rég elhagyott égi útra leltek

Pilis erdejében

fehér csuhás lelkek

MENÜ

BOLYGÓERŐK – SORSALAKÍTÓK/ SORSTENGELYEK – SORSTERÜLETEK

(a kerek erdőben, barlang mélyén)

 

Tanácsadó tan-folyam: segítség ahhoz, hogy magunk tudjuk olvasni horoszkópunkat

 

 

Ahogyan egy adott rezgés megtalálható az egész Univerzumban, ugyanúgy megtalálható annak részeiben, így a Naprendszerben, a Földön vagy akár bennünk emberekben is. Lehet maga a test energiaközpontja, csokra (csakrája), lehet egy bolygó vagy lehet egy istenség is. Így lesz mondjuk a Merkúr egyben bolygó, istenség, meg az a részünk, szerepkörünk, amelyik a gondolkodásért, a kommunikációért, a tanulásért „felel”, vagyis a horoszkópunkban is erről a szerepkörünkről szól ez a „merkúri” szelet.

Továbbszőve ezt, láthatjuk, hogy az un.  Kiáradó-Befogadó-Átalakító, vagy Teremtő-Továbbszövő-Változtató minőségek is megjelennek a horoszkóp ábrában a házak, jegyek minőségi besorolásában, ahol van kardinális/indító, szilárd/megtartó, és változó/átalakító minőség. A világban meglévő alapvető halmazállapotokkal is találkozhatunk az asztrológia eszköztárában, hiszen a négyelem rendszer föld, levegő, víz, tűz elemei térnek itt vissza.

Ha az ember nem hagyja figyelmen kívül ezeket a létet befolyásoló, a lét működésében elengedhetetlen szerepet játszó erőket, energiákat, mintázatokat, minőségeket, elemeket, s felismeri, elismeri, működteti őket, akkor nem lesz kiszolgáltatva a külső hatásoknak, mert kerek egész lesz a saját működési rendje, s tudatosan, teljes, hiánytalan életet élve beteljesítheti létét.

Mindezekről, s más egyéb, a horoszkópunkat érintő kérdésekről is szó lesz a január végén ismét útjára induló interaktív tanácsadó-tanfolyamon. Itt a hat alkalommal azt a célt fogalmazzuk meg, hogy mindenki felismerje, megértse mit is jelent, mond az „óra-képe” neki magának; milyen rezgéseket, mintázatokat, szerepköröket mondhat magáénak, illetve milyeneket, s hogyan kellene megélnie ahhoz, hogy teljes legyen a saját működési rendje. A horoszkóp, mint egyfajta útmutató, vagy mankó pedig láthatóan rajzolja elénk mindezeket. Részleteket lásd alább.

 

 

 

HOROSZKÓP – olvassuk együtt

 

Az „óra-kép(let)” rezdülésünk, rezgésünk mintázata: ha jól olvassuk, segít megérteni hogyan, s miképpen működhetünk úgy, hogy be tudjuk teljesíteni feladatainkat.

Önmagunk belső világába, barlangjába való leereszkedés, vagyis ön-magunk energiamintázatának kibogozása, megismerése szükségeltetik mindenekelőtt ahhoz, hogy a külső világban is ráleljünk a nekünk rendelt útra.

Maga az tanácsadó tan-folyam ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy magunk is el tudjunk boldogulni saját horoszkópunkkal. Arra kíván rávezetni, hogy milyen az alaprezgésünk, milyen az a mintázat, ami ránk jellemző, amit magunkénak mondhatunk.

Az egész 6 alkalom, alkalmanként külön-külön témával. A 6 alkalom egy kör, egy egész. Az első körben a bolygókra, míg a másodikban a tengelyekre koncentrálunk. Egy-egy alkalom egyfajta interaktív elegye a személyes tanácsadásnak és a többszereplős tanfolyamnak.

Minden egyes alkalommal átnézzük a horoszkóp egy-egy kiemelt fontosságú elemét, területét, tengelyét, illetve sorra vesszük a jegyek, házak, bolygók szerepkörét, mondanivalóját.

A bolygóknál egyfajta „bevezető” (1., elemek, minőségek, párok) után megnézzük a „kiteljesedő én” (2. Nap-Jupiter), a „lélek ereje” (3., Hold-Neptunusz), a „férfi-női polaritás” (4., Mars-Vénusz), az „értelem urai” (5., Merkúr-Uránusz), és a „tanítók, próbatevők” (6. Szaturnusz-Plútó) témáit. A tengelyeknél a szembenálló házak kiegészítő párjai egymásnak, s a belső, és a külső út, az egyén és a közösség, illetve az „én-te” megjelenési területei. Itt sorra vesszük az ön/kapcsolati tudatosság (1.), a rendelkezésünkre álló „vagyon”, talentum (2.) a kommunikáció/gondolkodásmód (3.), az erőforrás/elhívás (4.), az önkifejezés/kreativitás (5.), és a helyzetmegoldó kulcsunk (6.) témakörét (6 alkalom-6 témakör).

Minden ember egyedi, s megismételhetetlen az adott megtestesülésben. Mintázata, rezgése egyfajta lenyomatként láthatóvá is válik egy pillanatra, mert az idő konkrét szeletében (születési időpont), s a tér adott pontján (születési hely) koncentrálódva kiad egy, működési minőségeket jelző, képviselő szimbólumokkal tarkított, egyedi motívum-képletet, „óra-képet”.  A teremtésből kimetsződik egy mintázat, maga a horoszkóp lenyomat, ez a ritmus, rezgés hozzáhangolódik az univerzumhoz és elkísér egész életünk folyamán.

A horoszkóp megmutatja, hogy egyes energiák, rezgések hogyan kapcsolódnak hozzánk, hogyan működnek együtt velünk, bennünk, milyen módon hatnak ezek az energiák, és hogyan lehetséges együtt rezdülni, talán irányítani őket. Felvillantja milyenek saját energiáink, erőforrásaink, s ha jól olvassuk  jelképrendszerét, hozzásegít ahhoz, hogy miként hangolódjunk hozzá, miképpen simuljunk bele a teremtést folyamába. Mindez azonban csupán lehetőség – rajtunk múlik hogyan, s miképpen élünk (együtt) vele. Olvassuk, értsük s használjuk úgy, hogy segítsen utunkon.


 

2017 első fele (6-6 alkalom, 2 kör)

 

Adott napon 10.00-14.00.h. között

 

 

Bolygóerők - Sorsalakítók

 1. Bevezető : az elemek, minőségek, párok stb. - 2017. január 26.
 2. A kiteljesedő én (Nap-Jupiter) - 2017. február 9.
 3. A lélek ereje (Hold-Neptunusz) – 2017. február 23.,
 4. A férfi-női polaritás (Mars-Vénusz) - 2017. március 9.,
 5. Az értelem urai (Merkúr-Uránusz) - 2017. március 23.
 6. A tanítók, próbatevők (Szaturnusz-Plútó) – 2017. április 6.,

 

Sorstengelyek - Sorsterületek

 1. A létezés : az én/te tengelye, a találkozások, a tudatosság tengelye - 2017. április 20.
 2. A birtoklás : a birtoklás, a biztonság tengelye - 2017. május 4.
 3. A megismerés : a kommunikáció, a gondolkodásmód tengelye - 2017. május 18.
 4. A megőrzés, a lényeg összeáll : az életfa tengelye (életerőforrásunk, elhívásunk) – 2017. június 1.
 5. A kifejezés : az önkifejezés, a kreativitás tengelye – 2017. június 15.
 6. Az átalakítás : az átalakítás, a rendezés, a problémamegoldás, az eredmény megélésének tengelye - június 29.

 

Az adott alkalmon belül az első rész a téma felvezetése, illetve a téma adta pontok meghatározása a részvevők horoszkópjában. A fennmaradó időben mindenki horoszkópjában megvizsgáljuk, átbeszéljük kinek mit mond, kinél mit jelenít az meg.

 

Helyszín: A Keleti pu. és a Városliget között (pontosítás privátban a jelentkezés után)

 

Ára: 5000 HUF/alkalom/fő

 

Jelentkezés (írásban): Munkácsi József  -   feherbaratok@gmail.com   -   20/541-74-53

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet