A Fehérbarátok köszöntenek! 

 

Rég elhagyott égi útra leltek

Pilis erdejében

fehér csuhás lelkek

MENÜ

A FÉNY GYERMEKEI, A FÉNY NÉPE

 

A magyarság küldetése és feladata

(összefoglalás - sokan megfogalmazták már)

 

A szeretet megőrzése, megélése, kiteljesítése, elterjesztése.

(A Jóistentől kapott, ősi út, hit, tudás megőrzése, fenntartása, továbbvitele)

 

 

Mese, vagyis mise következik. Túllépünk téren, időn. Aki meg nem hiszi, járjon utána.

 

A magyarság őrzi a fényt. Amilyen a Magyarság, a Magság, olyan a Világ.

Az Univerzum energiája, az Isteni energia a magyarságon, a magságon keresztül jelenik meg, manifesztálódik a földi közegben. Ennek az energiának a közvetítése, a közvetítés teljességének, tisztaságának és mélységének a fenntartása mind közösségi, mind egyéni szinten feladatot ad. A magyarság világban elfoglalt helyét, szerepét könnyen és tömören össze lehet foglalni: ez a szeretet („jézusi vallás”) megőrzése, megélése, kiteljesítése és elterjesztése.

 

A magyarság, a magság áldozatvállalás - sebesült/megsérült ember-társunk önnön erőnkkel, energiánkkal való táplálása.

Az áldozatot felvállaló, a tápláló önmagát adja, önmagát sebzi meg, hogy az így átáramló/kiömlő égi/isteni energia (hordozó közege a vér) feltöltse, új életre serkentse a befogadót. Az áldozatvállalás legtisztább formája, ahol akár ellenfeleinkért is készek vagyunk fellépni azért, hogy mindenki magasabb szintre tudjon emelkedni. 

 

A magyarság, a magság testvérbarátság.

A testvérbarátság a vérszerződés lényege. Megkötői vállalják az egymásért, és a legfőbb (isteni) értékekért való közös fellépést. Célja az, hogy mindenkiből a lehető legjobbat hozza elő, vagyis a még nyugvó állapotban lévő értékek felszínre hozásának szándéka áll a középpontban. Ha küzdelemre kerül sor, az soha nem a másik megsemmisítésére törekszik. A harc nem egymás ellen, hanem egymásért, egy magasabb cél elérése érdekében folyik.

 

A magyarság, a magság a legsötétebb energiák megtisztítása, a fénytelen sötétség fényre váltása.

Azt célozza, hogy a már-már a legalacsonyabb szintre süllyedt ellenfelet visszafordítsuk a felemelkedés útjára. Amikor már nem lehet nemes eszközökkel fellépni, a sötét energiákat tulajdon erejük felhasználásával zabolázzuk meg. A keretek közé szorított erőket megszelídítjük és felhasználjuk a fény terjesztésére.

 

A magyarság, a magság – ha kell – szunnyadó állapot.

Ebben a létfázisban a kedvezőtlen időszakok átívelésére kerül sor. A folytonosság a „semmiben”, a köztes állapotban is megvan, soha nem tűnik el véglegesen, legfeljebb visszavonult állapotban vészeli át a nehéz időket. Újbóli felbukkanása után, lettlégyen neve (külső borítása) akármi, belső lényege, önnön mag(j)a, feladata ugyanaz. Újjászületett, hogy folytassa azt, amire rendeltetett.

 

És a kör kezdődik elölről.     

 

   

tuzsolyom1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet